Partners and sponsors

Markedsføringspakker

Oplevelses- og PR pakker. Pakkerne kan tilpasses.

Basic pakke

Basic-pakke 20.000

 • Synliggørelse
 • VIP, netværk og partner deltagelse
 • Alle pakker giver optagelse i Foreningen Copenhagen Light Festival/Københavns Lys Festival 

Synliggørelse

Logo på hjemmeside (Nb. Linkes til egen hjemmeside, # ell. @).

Logo på Appen ”Within 10 Minutes” (Viser hvor værkerne er mv. og en succes i 2019).

Logo på trykte materialer.

Logo med i pressemeddelelser


VIP

VIP invitationer til festivalen for personale.
VIP invitation til sær-arrangementer.

Optagelse i Foreningen Copenhagen Light Festival/Københavns Lys Festival

___

I 2018 og 2019 fik Copenhagen Light Festival meget stor national, lokal og international presse-visning,
svarende til EuroVision og lignende store arrangementer i København.

Se eksempler visninger på dansk TV, CNN og mange andre eksempel: https://vimeo.com/vnrtv/review/317220798/a71730e09d

Copenhagen Light Festival er nu en selvstændig forening med sekretariat og en bestyrelse bestående af Louis Poulsen, Tivoli, Strömma, vnr.TV (international TV) og Pia Allerslev.
Foreningens medlemmer er alle kunstnere, værter for værker

I håb om et udbytterigt samarbejde for jer, København og vort brand.

Premium pakke

Premium pakke 35.000

 • Synliggørelse.
 • Video.
 • Sociale medier og presse.
 • VIP, netværk og partner deltagelse.
 • VIP sær-arrangement til personale og kunder
 • Alle pakker giver optagelse i Foreningen Copenhagen Light Festival/Københavns Lys Festival


Synliggørelse

Logo på hjemmeside (# ell. @ ).

Logo i Appen ”Within 10 Minutes” (tusindvis af downloads).

Logo på trykte materialer.

Logo med i pressemeddelelser og særlig tak til i teksten.

Sociale medier og presse

Video med interview om værk eller baggrund for deltagelse.

Broadcasted i løbet af festivalen’s SoMe “Det Daglige Klip” og til frit brug i jeres

egen medier og alle medier.

Push på presse eller/og sociale medier.

VIP

VIP invitationer til festivalens åbning.
VIP invitation til sær-arrangementer.

VIP tour

Sær arrangement: Bådtur for personalet og kunder  med ekspert-guide, kunstner eller medlem af kurator-udvalg (hvad der er relevant), der fortæller om ideer, baggrund, teknik og “lys”.

Optagelse i Foreningen Copenhagen Light Festival/Københavns Lys Festival.

___

I 2018 og 2019 fik Copenhagen Light Festival meget stor national, lokal og international presse-visning,
svarende til EuroVision og lignende store arrangementer i København.

Se eksempler visninger på dansk TV, CNN og mange andre eksempel: https://vimeo.com/vnrtv/review/317220798/a71730e09d

Copenhagen Light Festival er nu en selvstændig forening med sekretariat og en bestyrelse bestående af Louis Poulsen, Tivoli, Strömma, vnr.TV (international TV) og Pia Allerslev.
Foreningens medlemmer er alle kunstnere, værter for værker

I håb om et udbytterigt samarbejde for jer, København og vort brand.

Guld pakke

Guld pakke 45.000

 • Synliggørelse.
 • Video.
 • Ekstra push på sociale medier og presse.
 • VIP, netværk og partner deltagelse
 • VIP til Personale og kunder.
 • Ekstra catering og Tivoli entre.
 • Alle pakker giver optagelse i Foreningen Copenhagen Light Festival/Københavns Lys Festival 

Synliggørelse

Logo på hjemmeside (Nb. Linkes til egen hjemmeside, # ell. @ )

Logo på Appen ”Within 10 minutes”

Logo på trykte materialer.

Logo med i pressemeddelelser og “særlig tak til Jer” i teksten,
samt billed af værk og billedtekst med i presseudsendelser til al presse og netværk.

Logo og værk en del af visninger i det offentlige rum “med særlig tak til”.

Sociale medier & Presse

Video med interview om værk eller baggrund for deltagelse.
Vises i starten af festivalen SoMe og til frit brug i jeres

egne medier og alle medier.

Særlig push til presse eller/og sociale medier.

VIP

VIP invitationer til festivalens åbning.

VIP invitation til sær-arrangementer.

VIP tour eksklusiv

Særarrangement med egen båd, let-catering & indgang i Tivoli.
Bådtur for personalet og kunder med ekspert-guide, formand for kurator udvalg, kunstner,
eller medlem af bestyrelsen (hvis relevant).

Optagelse i Foreningen Copenhagen Light Festival/Københavns Lys Festival.

___

I 2018 og 2019 fik Copenhagen Light Festival meget stor national, lokal og international presse-visning,
svarende til EuroVision og lignende store arrangementer i København.

Se eksempler visninger på dansk TV, CNN og mange andre eksempel: https://vimeo.com/vnrtv/review/317220798/a71730e09d

Copenhagen Light Festival er nu en selvstændig forening med sekretariat og en bestyrelse bestående af Louis Poulsen, Tivoli, Strömma, vnr.TV (international TV) og Pia Allerslev.
Foreningens medlemmer er alle kunstnere, værter for værker

I håb om et udbytterigt samarbejde for jer, København og vort brand.

Marketing Contribution Packages

VIP Experience- and PR packages. The package can be adjusted.

Basic package

Basic package 20,000 Dkr

Visibility

Logo on website (Nb. Linked to own website, # or @).

Logo in the app “Within 10 Minutes” – (finding your way around-succes last year)

Logo on printed materials.

Logo included in press releases

VIP

VIP invitations to the festival for staff.

VIP invitation to special events.

Partner admission to the Copenhagen Light Festival / Copenhagen Light Festival

___

In 2018 and 2019, the Copenhagen Light Festival received a very large national, local and

international press coverage

See sample views on Danish TV, CNN and many other examples: https://vimeo.com/vnrtv/review/317220798/a71730e09d

Copenhagen Light Festival is now an independent association with a secretariat and a board of directors consisting of Louis Poulsen, Tivoli, Strömma, vnr.TV (international TV) and Pia Allerslev.

The members of the association are all artists, hosts of works

Hope to cooperation with you

Premium package

Premium package  35.000

Visibility

Logo on website (# or @).

Logo in the app “Within 10 Minutes” (thousands of downloads)

Logo on printed materials.

Logo included in press releases and special thanks in the text.

Social media and press

Video with interview about work or background for participation.

Broadcasted during the SoMe festival’s “The Daily Clip” and for free use in
you own media and any media.

Pushed to selected press or/and social media.

VIP

VIP invitations to the festival opening.

VIP invitation to special events.

VIP tour

Special event: Boat trip for the staff and customers with expert guide, artist or member of curatorial committee, that tells about ideas, background, technique and “light”.

Premium admission to the Copenhagen Light Festival / Copenhagen Light Festival.

___

In 2018 and 2019, the Copenhagen Light Festival received a very large national, local and

international press coverage

See sample views on Danish TV, CNN and many other examples: https://vimeo.com/vnrtv/review/317220798/a71730e09d

Copenhagen Light Festival is now an independent association with a secretariat and a board of directors consisting of Louis Poulsen, Tivoli, Strömma, vnr.TV (international TV) and Pia Allerslev.

The members of the association are all artists, hosts of works

Hope to cooperation with you

Gold package

Gold package 45,000

Visibility

Logo on website ( # or @)

Logo on the app “Within 10 minutes” (thousands of downloads)

Logo on printed materials.

Logo included in press releases and “special thanks to You” in the text,

as well as image of work and caption included in press releases send to all press and network.

Logo and work part of the public space displays “with special thanks to”.

Video with interview about work or background for participation.

Special broadcast at the start of the SoMe festival in “The Daily Clip” and for free use in your own media and any media.

Special pushed to the press or/and social media.

VIP

VIP invitations to the festival opening.

VIP invitation to special events.

VIP tour exclusive

Special event with own boat, light catering & entrance in Tivoli.

  Boat trip for staff and customers with expert guide, chairman of curator selection, artist,

or a member of the board (if applicable).

Gold admission to the Copenhagen Light Festival / Copenhagen Light Festival.

___

In 2018 and 2019, the Copenhagen Light Festival received a very large national, local and

international press coverage

See sample views on Danish TV, CNN and many other examples: https://vimeo.com/vnrtv/review/317220798/a71730e09d

Copenhagen Light Festival is now an independent association with a secretariat and a board of directors consisting of Louis Poulsen, Tivoli, Strömma, vnr.TV (international TV) and Pia Allerslev.

The members of the association are all artists, hosts of works

Hope to cooperation with you

Commercial Partner

If you are a commercial partner

Your company name and logo name will be displayed on our digital platforms, and will be part of the secretariat’s active promotion toward national and international press and other organisations such as Visit Denmark, if you decide to

–          officially sponsor Cph Light Festival

–          promote your company via a light installation or

–          otherwise contribute to the light installations in Copenhagen Light Festival.

If needed, the secretariat will connect you to potential artist and designers. 

Contributions from commercial partners could also be made as sponsorships or supplying materials or equipment directly to other contributors.

Becoming an official partner or supplier and using the Copenhagen Light Festival name and logo in your own marketing, websites and other communication requires a small contribution to the festival secretariat.

 

Educational Partner

If you are a university or an educational partner

Your research projects will have the opportunity to become part of the Copenhagen Light Festival events or art works. Your students will get chances to work with sponsors and potential future employers on full scale projects that will get a lot of attention and promotion.

We are interested in all sorts of creative students with in interest in lighting, art, design, digital controls, theatrical effects etc. If needed, the secretariat will connect you to cultural institutions, potential sponsors or suppliers

The association
Copenhagen Light Festival

The festival is an association founded by Tivoli, Stromma, VNR.tv and Louis Poulsen. With Copenhagen as a backdrop the association seeks to introduce and present light art in interaction with the city’s distinctiveness, darkness and aesthetics.

The daily work on the festival is done by the secretariat who assists the board, collaborates with artists and hosts and supports the curatorial committee in their work with the festival program.
The members of the curatorial committee will change each year and are appointed by the board. The committee allocate the association’s funds to projects, artists and hosts on the basis of an assessment of the festival’s overall expression, the location of the art piece, and interaction with the city and the other art pieces.

Contact Us

Copenhagen Light Festival
info@copenhagenlightfestival.org