Officielle tilladelser

Vejledning til officielle tilladelser

Værter og/eller kunstnere skal selv sørge for de rigtige tilladelser og fuldmagter, som lysinstallationerne kræver.
Nedenfor finder I links til de sider, hvor I skal ansøge.

Husk at have dit NemId klar.

Vedrørende information om broer og gadebelysning kan sekretariatet kontaktes.

Arrangementstilladelse hos Events og Arrangementer

Ansøges fire uger før arrangementet

Alle der ønsker at opstille materiel på offentlig vej, skal altid søge om tilladelse hos kommunen.
Er pladsen, vejen eller stedet privat ejet skal der søges tilladelse hos ejerne på anden vis.

Oplysning om materiel der skal stilles op, bl.a. mål og vægt, er særlig vigtige.

Når en genstand er højere end en meter, skal der med stor sandsynlighed også ansøges om byggetilladelse hos Center for Byggeri.

Byggetilladelse hos Center for bygninger

Når en genstand er højere end en meter, skal der med stor sandsynlighed ansøges om byggetilladelse hos Center for Byggeri.

Indsendte byggetilladelser kan tilpasses efterfølgende.

Efter ansøgt arrangementstilladelse og deres efterfølgende godkendelse fra Events og Arrangementer (det kan tage op til 4 uger), kan der søges byggetilladelse, hvis dit værk kræver det.

Se kravene ved at klikke på knappen nedenfor. Alt efter størrelse på dit byggeprojekt kan byggetilladelser tage op til tre måneders behandlingstid.

Tilladelsen/fuldmagten fra Events og Arrangementer skal bruges til indhentning af byggetilladelse. Fuldmagten er udtryk for at Københavns kommune som grundejer af det areal der ønskes anvendt, har givet deres samtykke.

Ved privat ejerforhold skal fuldmagten hentes hos pågældende private grundejer / bygningsejer.