KGL AKADEMI X COPENHAGEN LIGHT FESTIVAL

Hvor

Burned:
Havnegade v. Inderhavnsbroen

The Plastic Afterlife:
Islands Brygge nr. 18 – i den røde struktur

BURNED

HVEM: Selma Tas, Changru He, Annika Løbnitz Skjoldborg, (DK) Jesper Olehn (SE)
HVOR:  Havnegade v. Inderhavnsbroen, 1058 kbh k
HVORNÅR: Kl. 17-23

OM LYSVÆRKET
Vi har et problem. Vores nuværende brug af plast skader vores miljø. Udfordringen er ikke materialet i sig selv. Plast er rent faktisk en meget vigtig opfindelse. En, der har påvirket næsten alle aspekter af vores moderne livsstil. Lige fra demokratiseringen af produkter til menneskets udforskning. Problemet ligger i brug-og-smid-væk-kulturen og den manglende vilje til at genanvende, hvilket fører til, at plastmaterialet bliver brændt. Her kommer BURNED ind i billedet.

Formålet med dette lysværk er at vise vores omfattende plastmisbrug på en forståelig og håndgribelig måde, som kan skabe interesse og få folk til stille at spørgsmål, der kan sætte gang i forandringen. De vigtigste dele af installationen består af plast fra pre-consumer- eller post-consumer-genbrugsmateriale, LED-bånd og en røgmaskine.

BURNED bruger byens februarmørke som baggrund for at fange folks opmærksomhed og drage dem mod installationen, så de kan interagere med den. Fremvisningen af et objekt, som kun kan ses helt tæt på, er en metafor for, at vi ikke forstår den skadende effekt af vores plastforbrug, medmindre vi undersøger sagen nøje. Fra udstillingsområdet har man en ganske ironisk udsigt til ARC (Amager Ressourcecenter) under CopenHill, hvor Københavns restaffald – herunder usorteret plast – bliver brændt af. BURNED, med andre ord.

OM KUNSTGRUPPEN
Installationen er skabt af masterstuderende fra programmet Strategic Design and Entrepreneurship (Strategisk design og iværksætteri) hos Det Kongelige Akademi og Copenhagen Business School.

Selma Tas er en dansk produktdesigner med erfaring fra modeverdenen og sportstøjsbranchen. Hun arbejder på at skabe en bæredygtig fremtid, som henter inspiration fra naturen, den virtuelle verden og det ydre rum.

Jesper Olehn er en svensk multikunstner med en baggrund inden for industrielt design. Jesper brænder for at arbejde med materialer og teksturdrevet design.

Changru He og Annika Løbnitz Skjoldborg har uddannelsesbaggrunde i henholdsvis HR-administration og kommunikation.

TAK TIL
Finansieret af Fonden for Entreprenørskab og Institut for Bygningskunst og Design
Ulstrup Plast

 

THE PLASTIC AFTERLIFE

HVEM: Aina Freitas, Annabelle Bischoff, Domilė Čepaitytė, Klara Jonsson og Pedro Granacha
HVOR: Islands Brygge Havnepark 18, i den røde struktur ved Kulturhuset Islands Brygge
HVORNÅR: Kl. 17-23

OM LYSVÆRKET
Plastik er et engangsmateriale, som vi bruger i mange af vores daglige handlinger, men ofte som flygtige genstande. Meget få af vores handlinger vil være lige så langvarige som plastik.

Intentionen med værket er at synliggøre disse flygtige handlinger og kaste lys over et spørgsmål, der ikke kun vedrører forbrug, men også vores arv som samfund. Gennem en rytmisk tilgang tænder og slukker flere lys og afslører, hvor kort vores individuelle tid er, og hvor længe plastik vil overleve. 

Denne lysinstallation er skabt med udgangspunkt i FN’s verdensmål 14 for bæredygtig udvikling, “Livet i havet”.

OM KUNSTGRUPPEN
Installation er skabt af Aina Freitas, Annabelle Bischoff, Domilė Čepaitytė, Klara Jonsson og Pedro Granacha, kandidatstuderende på Det Kongelige Danske Akademi – Strategic Design & Entrepreneurship, med hjælp fra Om Fonden for Entreprenørskab. Masteruddannelsen Strategic Design & Entrepreneurship er et samarbejde mellem Copenhagen Business School og Det Kongelige Danske Akademi. Siden 2016 har Det Kongelige Danske Akademi gjort FN’s verdensmål til en stor prioritet. Dette kan ses i forskning, undervisning og afsluttende årsprojekter.