fbpx

Open Call – ansøgning

Open call

Copenhagen Light Festival vil gerne vise en bred palette af lyskunst og lysværker under den tre uger lange festival. Festivalens overordnede fokus er at udnytte, at København er en af Europas mørkeste byer i vintermånederne, og bruge denne kvalitet til at skabe fundament for arkitektoniske og kunstneriske lyssætninger og indslag. Vi ønsker både at vise voluminøse og storslåede værker samt mindre og mere subtile og tankevækkende værker i vores program.

Et værk består typisk af et udendørs elektrisk lysende objekt eller en lyskilde der oplyser en eksisterende bygning eller plads. Et værk kan også være en interaktion i lys eller en video-projektion på eller i et medie. Alle værker skal kunne betragtes på afstand og give beskueren en tydelig oplevelse. Du bør tage i betragtning, at klimaet er en udfordring og at der stilles krav til lysstyrke og skala for at publikum får den fulde oplevelse. Vi forudsætter at dit værk bygger på bæredygtig teknologi, medmindre det modsatte er en pointe i værket.

Som ansøger til festivalen kan du både søge om fuldstøtte, medfinanceret støtte, kreativ sparring, teknisk support og/eller netværk til at møde værter. Vi bruger vores kontakter og store platform til at skabe dynamiske samarbejder til fordel for alle, i størst muligt omfang.

Dit bidrag vurderes af Kuratorudvalget, som består af fagligheder inden for lysdesign, arkitektur og kunsthistorie. Hver ansøgning behandles fortroligt. Du kan blive inviteret til en samtale i løbet af vurderingsperioden for at udvikle projektet til realisering.

Placering af værkerne

Festivalen aktivitetskerne er Københavns Havn, Københavns kanaler og Kulturaksen (linjen fra Glyptoteket til Nikolaj kirke), herfra spreder festivalen sig ud med nedslag så der danner sig naturlige ruter langs vandet og i de gamle bydele. Festivalens kerne suppleres af nedslag i brokvarterene og urbane udviklingsområder. Kuratorudvalgets opgave er blandt andet at sørge for at tildele midler så festivalens har et mættet kerneområde i indre by, så man fra et værk kan se det næste værk.

Kuratorudvalgets fokuspunkter

 • Visuel kvalitet 
 • Kunstnerisk værdi
 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturel værdi
 • At skabe et helstøbt festivalkort, både logistisk, kunstnerisk og oplevelsesmæssigt. 
 • Bæredygtighed og anvendelse af bæredygtige teknologier. Vi er sponsoreret med grøn strøm af Ørsted.
 • Det er en fordel hvis man har medsponsorer.
 • Det er en fordel hvis man er i dialog med en vært vedr. placering og evt. medsponsering.
 • Det er en fordel hvis man har tænkt over adgang til strøm og sikring af materiel i forhold til vejr og hærværk.

Krav til ansøgningen

 • Én samlet pdf
 • Max. 10 MB i alt
 • Max 6 sider
 • Sprog: Dansk eller engelsk


Om værket (max 1 side)
Beskrivelse af værket skal indeholde kunstneriske overvejelser, hvad går værket ud på? Hvorfor er det relevant? Konkret beskrivelse af fremtoning og tekniske specifikationer. Konkret beskrivelse af placering hvis værket er stedsspecifikt (evt. placering på kort) eller krav til omgivelser værket tænkes indgået i.

Visualisering (max 2 sider)
Visualisering af værket: billeder, video, animation, skitsering eller anden visualisering + måltegning (størrelse på værket)

Om Kunstneren / Kunstgruppen (max 2 sider)
Beskrivelse af kunstner/kunstgruppe: Portfolio/reference/CV

Budget (max 1 side)
Budgettet skal tydeligt redegøre for om det er med moms eller uden moms. Alle omkostninger der søges støtte til skal være med i budgettet.

* der opkræves ikke et fee ved indsendelse af ansøgniger om støtte og/eller sparring
* ansøgninger der ikke overholder ovenstående krav tages ikke i betragtning.
* hvis dit værk bliver realiseret vil der udarbejdes en samarbejdsaftale, der gensidigt sikrer parternes rettigheder

* se i øvrigt info om dine forpligtigelser som kunstner her

Send materialet til: info@copenhagenlightfestival.org
Emne: Open call