Open Call – ansøgning

Send din ansøgning senest d. 27. juni 2022 

Send til: opencall@copenhagenlightfestival.org

Emne: Open call 2023, [dit navn], [navn på din installation/projekt]

 

Læs mere om krav og proces nedenfor.

Open call

Copenhagen Light Festival vil gerne vise en bred palette af lyskunst og lysinstallationer, under den tre uger lange festival. Festivalens overordnede fokus er at udnytte, at København er en af Europas mørkeste byer i vintermånederne og bruge denne kvalitet, til at skabe fundament for arkitektoniske, kunstneriske eller oplevelsesmæssige lyssætninger og lysindslag i byrummet.

Vi ønsker både at vise voluminøse og storslåede værker, samt mindre, mere subtile og tankevækkende værker i vores program. Et værk består typisk af et udendørs, elektrisk lysende objekt eller en lyskilde der oplyser en eksisterende bygning eller plads. En lysinstallation kan også være en interaktion med afsæt i lys eller består af en projektion, der iscenesætter sine omgivelser. Alle værker skal kunne betragtes på afstand og give beskueren en effektfuld og tydelig oplevelse. Det er vigtigt at lysstyrke og skala er afstemt, så publikum får den fulde oplevelse af intentionen. Du bør i øvrigt tage i betragtning, at februarvejret i København kan være kold og regnfuld. Lysinstallationerne skal, udover deres æstetiske kvalitet, kunne holde i hele festivalens periode på 3 uger.

Vi forudsætter at dit værk bygger på bæredygtig teknologi, medmindre det modsatte er en pointe i værket.

Som ansøger til festivalen kan du både søge om fuldstøtte, medfinanceret støtte, kreativ sparring, teknisk support og/eller netværk til at møde værter. Vi bruger vores kontakter og store platform til at skabe dynamiske samarbejder til fordel for alle, i størst muligt omfang. Dit bidrag vurderes af et kuratorudvalg, som består af fagligheder inden for lysdesign, arkitektur og kunsthistorie. Hver ansøgning behandles fortroligt. Du kan blive inviteret til en samtale i løbet af vurderingsperioden for at udvikle projektet til realisering.

Placering af værkerne

Festivalens kerneområde er ruter langs Københavns Havn, Københavns kanaler og Kulturaksen (linjen fra Glyptoteket til Nikolaj kirke). Herfra spreder festivalen sig ud, med nedslag, så der danner sig naturlige ruter langs vandet og i de gamle bydele. Festivalens kerneområde suppleres af nedslag i brokvarterene og urbane udviklingsområder. Kuratorudvalgets opgave er blandt andet at sørge for at tildele midler, så festivalen har et oplevelsesrigt kerneområde i indre by, så man fra ét værk kan se det næste værk.

Din lysinstallation skal ikke nødvendigvis have en prædefineret placering. Opnår en lysinstallation støtte, hjælper festivalen med at finde en passende placering og evt. en vært. I disse tilfælde er det absolut en fordel at beskrive hvilke forhold der optimalt set skal være i omgivelserne for at opnå den ønskede effekt.

Download kortet over kerneområder nedenfor. Der er mange gode steder i byen til placering af installationer, men du kan lade dig inspirere eller tage udgangspunkt i de foreslåede steder på kortet.

Kuratorudvalgets fokuspunkter

 • Visuel kvalitet
 • Kunstnerisk værdi
 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturel værdi
 • At skabe et kunstnerisk og oplevelsesmæssigt midlertidigt byrum.
 • Lysværkets skalamæssige forhold, både til byrummet og beskueren.
 • Bæredygtighed og anvendelse af bæredygtige teknologier.
 • Robusthed både teknisk og konstruktionsmæssigt, qua den kolde måned og den lange udstillingsperiode.
 • Det er en fordel hvis man har medsponsorer.
 • Det kan være en fordel hvis man er i dialog med en vært vedr. placering og evt. medsponsering.
 • Det er en fordel hvis man har tænkt over adgang til strøm og sikring af materiel, i forhold til vejr og hærværk.

Krav til ansøgningen

 • Én samlet pdf
 • Max. 10 MB i alt
 • Max 7 sider (inkl. forside)
 • Sprog: dansk eller engelsk

Forside
Skal indeholde følgende:
· Vigtigste illustration
· Værkets titel
· Kunstnerens navn
· Den sum der søges, og i hvilket valuta
· Kontaktinformation

Om værket (max 1 side)
Beskrivelse af værket skal indeholde: kunstneriske overvejelser, hvad går værket ud på? Hvorfor er det relevant? Konkret beskrivelse af fremtoning og tekniske specifikationer. Konkret beskrivelse af placering hvis værket er stedsspecifikt (evt. placering på kort) eller krav til omgivelser værket tænkes indgået i.

Visualisering (max 2 sider)
Visualisering af værket: billeder, video, animation, skitsering eller anden visualisering + måltegning (størrelse på værket).
* vi opfordrer til at inkludere aktive links til video eller visualisering af værket.

Om Kunstneren / kunstgruppen (max 2 sider)
Beskrivelse af kunstner/kunstgruppe: Portfolio/reference/CV

Budget (max 1 side)
Alle omkostninger der søges støtte til skal være med i budgettet. Hvis der er dele der er ukendte eller ikke indgå i budgettet, som f.eks liftleje, kabelleje mm. skal dette noteres som en ukendt sum.
Budgettet skal tydeligt redegøre for om det er med moms eller uden moms.

* der opkræves ikke et fee ved indsendelse af ansøgninger om støtte og/eller sparring
* ansøgninger der ikke overholder ovenstående krav tages ikke i betragtning.
* hvis dit værk bliver realiseret vil der udarbejdes en samarbejdsaftale, der gensidigt sikrer parternes rettigheder

* se i øvrigt info om dine forpligtigelser som kunstner her

Send materialet til: opencall@copenhagenlightfestival.org
Emne: Open call 2023, [dit navn], [navn på din installation/projekt]

 

Læs om processen fra du sender ansøgningen til du evt deltager på festivalen, og få mere dybdegående indsigt i kuratorudvalgets og festivalens metoder. Download procesdokumentet nedenfor.