fbpx
ENG

Vertigo x Louise Alenius

The Wave

Ofelia Plads
Kvæsthusbroen
1250 København

From 7-22 it is on, 16-22 it is at full strength.
From 00-06 it is closed. In the outside hours it is on a low flare.

The Wave is developed and produced by the artist collective Vertigo in collaboration with Composer Louise Alenius who wrote and produced the soundtrack the “ILT” (“OXYGEN”).

In this setup, The Wave creates the illusion of a gigantic windpipe (trachea). As you walk through the installation you will experience five voices from the Royal Danish Opera and a body crying out for oxygen. “ILT” is a preview of Alenius’ upcoming opera which will premiere in 2022.

The light design by Vertigo is inspired by the body’s internal organs, blood circulation and the rhythmic pulse of the body.

COLLABORATION PARTNERS
The Danish artist collective Vertigo is acclaimed in Denmark and abroad for their way of using new technology to create immersive installations using light and sound. In their installations they aim to create physical-digital experiences that challenge human visual and auditory senses.

Composer Louise Alenius works with score music for opera, ballet, choral pieces, and string quartets.
In November 2019 she received Denmark’s most significant one-off cultural award given to Danish artists, the Honorary Awards of the Carl Nielsen and Anne Marie Carl-Nielsen Foundation, in recognition of her work.

The contributing opera singers from the Royal Danish Opera are: Sofie Elkjær Jensen (soprano), Elisabeth Jansson (mezzo-soprano), Morten Grove Frandsen (countertenor), Jacob Andersen (tenor) and Frederik Rolin (bass).

The Wave is owned by the Royal Danish Theatre, Jeudan and Odd Productions.

DK

Vertigo x Louise Alenius

The Wave

Ofelia Plads
Kvæsthusbroen
1250 København

Fra 7-22 er den tændt, 16-22 er den på fuld styrke.
Fra 00-06 er den lukket. I ydertimerne er den på lavt blus.

Lyd- og lysskulpturen The Wave vender tilbage til Ofelia Plads ved Skuespilhuset og oplyser vintermørket med sine karakteristiske trekantede porte af lys. Den 80 meter lange skulptur inviterer denne gang publikum på en rejse gennem menneskets luftrør.  

I den nye version har kunstnerkollektivet Vertigo skabt en helt ny lysside, mens komponist Louise Alenius skaber den nye lydside. Det sker med kormusik i form af værket ILT, som er en forsmag på hendes kommende opera, der har premiere i foråret 2022. 

ILT
Lydsiden til ILT illuderer et gigantisk luftrør og kroppens ønske om ilt, når det afspilles via højttalerne i The Waves i alt 40 lysporte. Bevæger man sig som publikum fra den ene ende til den anden gennem værket, oplever man fem af operaens klassiske stemmegrupper (sopran, alt, kontratenor, tenor og bas) afløse hinanden. Stemmegrupperne repræsenterer organer, der skriger på ilt. Musikken er indsunget af fem stjernesangere fra Den Kongelige Opera. 

Vertigo har, i deres nyfortolkning af lysdelen, taget udgangspunkt i musikkens tema og har ladet sig inspirere af kroppens indre organer, blodets bevægelse og kroppens rytmiske pulseren. Dette bliver omsat til et forløb i lys, som fra visse synsvinkler samler sig til en helhed, hvor man bl.a. kan skimte et menneskeligt hjertes pumpen. Værkets præmis er altså, at man oplever dele af værkets auditive og visuelle indhold, når man går ind i portene, kun på afstand af værket kan man høre stemmerne sammen. 

Vertigo og Louise Alenius har arbejdet tæt sammen for at give publikum en oplevelse, hvor musik og lys spiller op mod hinanden i et stærkt sanseligt forløb. 

Initiativet til projektet er taget af Jeudan og Det Kongelige Teater, som sammen står bag Ofelia Plads.  

PARTERNE 

  • Vertigo. Kunstnerkollektivet Vertigo, der består af Frederik Hilmer Svanholm, Vibeke Bertelsen og Mikkel Meyer, er kendt i både ind- og udland for deres visuelle scenografi og installationskunst i stor skala. I deres installationer arbejder de med at skabe fysiske digitale verdner, der udfordre menneskets syns- og høresans. 
  • Komponist Louise Alenius. Louise Alenius er en dansk klassisk komponist, som arbejder med operaer, balletmusik, korstykker og strygekvartetter samt kommerciel musik. Hun indgår ofte tætte samarbejder med aktører indenfor andre kunstarter omkring udvikling af større fælles værker, hvor den musikalske fortælling spiller en afgørende rolle. Hun modtog i november 2019 Danmarks største enkeltstående kulturpris, æresprisen Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat. 
  • Operasangere fra Den Kongelige Opera: Lydsiden til The Wave x Louise Alenius, værket ILT, er indsunget af operasangere fra Den Kongelige Opera: 

Sofie Elkjær
Elisabeth Jansson
Jacob Andersen
Morten Grove Frandsen
Frederik Rolin

  • Ofelia Plads åbnede i sommeren 2016 som Københavns nye udendørs kultursted for events og udstillinger. Ofelia Plads administreres af Det Kongelige Teater og ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan A/S.  

Foreningen Ofelia Plads og Odd Production (som stod bag Frost Festival) ejer hver halvdelen af The Wave.