fbpx

DK

ThonLab

Light Rings

I vandet foran Skuespilhuset

Light Rings
Værket er en forlængelse af mine studier af fænomenet “bioluminescence”. Altså når organismer udsender og bruger lys til f.eks. jagt, kommunikation eller partnerudvælgelse. Det er et udbrendt fænomen i naturen, hvor organiserer så forskelligartede som fra svampe til orme, bruger lys til et vel af forskellige funktioner. Især hvordan lyset fra dybhavsgobler bruges til jagt, har i den senere tid optaget mig meget. Værket og dens adfærd/animation, er et forsøg på at gengive en sværm af dybhavsgobler på jagt samt deres indbydes kommunikation ved hjælp af lys. Jeg synes det er meget interessant at undersøge om nogle af de lys-mønstrene som benyttes af goblerne, har samme effekt på mennekser, som på fisk.

Værket består af 8 ringe af 4 forskellige størrelser (i størrelser fra 71 til 122 cm). I hver ring er monteret adresserbare LEDér som bliver animeret som et dynamisk farvehjul.  I alt bliver der brugt 450 LEDér. Ringene er placeret 25-30 cm under vandspejlet, og holdes til bunden af en betonklods og nylon reb. Ringene er lavet af træ, og er behandlet på samme måde om undersiden af et skib, og kan derfor flyde samt holde til længere tid i saltvand.