fbpx

ENG

Thomas Lewin, Beata Kur, & Jessica O’Hara-Baker

Ignis Fatuüs

Kulturtårnet, Knippelsbro

 

Ignis Fatuüs
Kulturtårnet on Knippelsbro provides the setting for this site-specific work. A now-defunct control tower for the bridge, what was once an integral part of naval traffic in and out of the Merchants’ Harbor presently serves as a cultural institution. In days of yore a beacon to maritime travelers, now a torch to guide those seeking culture. And yet, thousands pass by every day with nary a thought for what lies within.

What was it like to live in the Tower? To provide the warmth and security of safe passage, yet remain faceless and nearly invisible behind the Tower’s copper exterior? What fiery thoughts warmed the bridgekeepers’ minds during those long, dark, and silent Nordic nights?

We aim to invoke a new folklore of the bridge-keepers who watched over the harbor throughout the centuries. An exterior installation beckons to passersby and illuminates glimpses of the unseen: What stories burn to be told? What life breathes from within? What draws us to its flame?

DK

Thomas Lewin, Beata Kur, & Jessica O’Hara-Baker

Ignis Fatuüs

Kulturtårnet, Knippelsbro

 

Kulturtårnet Knippelsbro sørger for baggrunden for dette stedsspecifikke værk. Et nu ikke-funktionsdygtigt kontroltårn for broen, der engang var en integreret del af flådetrafikken ud og ind af den handels havnen, der nu fungere som kulturel institution. I fortidens dage var det ledestjernen for søfarende, nu en fakkel for dem i søgen på kultur. Og stadig i dag passere tusinder uden at tænke på hvad der ligger inde bag dets ydre.

Hvordan var det at leve i tårnet? For at give en varme og en sikkerhed for tryg overgang, og stadig være ukendt og næsten usynlig bag tårnets kobber ydre? Hvilke fyrige tanker opvarmede tårnets broholders sind i de lange, mørke og tavse nordiske nætter?

Vi sigter mod at skabe et nyt folkeminde af broholderne, der vågede over havnen gennem århundreder. En udvendig installation vinker til forbipasserende og oplyser et glimt af det usete: Hvilke historier brænder for at blive fortalt? Hvilket liv ånder indefra? Hvad trækker os til dens flamme?