fbpx
ENG

Ruta Palionyte

For The Lonely Giant Plant

Nordea building
Christianshavn
See it from Strandgade or from the harbour 

Bio 
Ruta Palionyte is Lithuanian lighting designer/artist currently based in Copenhagen. After completing her Master’s degree in Arts (Lighting Design) in Edinburgh in 2014, Ruta evolves light as interaction with in architectural spaces, landscapes and objects. Light is essential raw material in her creative processes, used as the medium and the message. 

 Installation “For the lonely giant plant”
The installation is inspired by the Titanum Arum, the largest unbranched inflorescence in the world. Because of its odor, which is like the smell of a rotting corpse or carcass, the titan arum is characterized as a carrion flower, and is also known as the corpse flower or corpse plant.   

 The installation ’For the lonely giant plant’ takes place at the glass gangway connecting the two buildings of Nordea Headquarters designed by Henning Larsen Architects in Christiansbro. ‘The giant plant’ is placed in the suspended glass corridor which connects the two buildings of the complex. If we take a broader view, it also faces the baroque church, it’s garden, the city to the east and harbour to the west. This transparent interconnecting pathway becomes a shelter for the ‘giant plant’ which blossoms through the use of the color and light. The blossoming embodies the power of the natural phenomena in a relation to our environment.   

 The ‘giant blossom’ visually transforms the space softly corresponding to the daylight and turning more saturated in the evening.  Although the installation is placed inside the glass gangway, the transparency of the architectural structure allows the passers-by to observe the sculpture from the outside. Due to the use of the dichroic film material it creates different impressions that depend on the standing position of the viewer.

DK

Ruta Palionyte

Til den ensomme kæmpe blomst

Nordeabygningen
Christianshavn
Se det fra Strandgade eller fra havnesiden

Bio
Ruta Palionyte er en lysdesigner og kunstner som bor og arbejder i København. Siden hun har afslutet sit kandidatuddannelse i kunst (lysdesign) i Edinburgh i 2014, arbejder Ruta med lys i samspil med det arkitektoniske rum, landskaber og objekter. Lys er det altafgørende råmateriale i hendes kreativ og kunstnerisk proces, og fungerer som både mediet og budskabet.

Installation “Til den ensomme kæmpe blomst”
Installationen er inspireret af Titanum Arum, en dækfrøet plante med en verdens største blomsterstand. Grundet plantens stærke lugt, som minder om et rådnende lig eller råddent kød, er den også kaldt Ligblomst. 

 Installationen “Til den ensomme kæmpe blomst” finder sted i en glasgang, som er en del af Nordeas tidligere hovedkvarter på Christiansbro, tegnet af Henning Larsen Architects. “Den kæmpe blomst” er placeret i midten af glasgangen som forbinder to bygninger. Set i større perspektiv, vender installationen mod den barokke Christians kirke og dens have, samt Indre by østpå og havnen vestpå. Denne sammenkoblende sti bliver til et ly for ‘den kæmpe plante’, som blomstret ved hjælp af lys og farver. Blomstringen legemliggør kraften af en naturfænomen i forhold til vores omgivelser.

 “Den kæmpe blomst” forandrer rummet blidt ved at reagere på lysforhold og bliver mere og mere farvemættet om aften. Siden installationen er placeret på glasgangen, dens gennemsigtige arkitektonisk struktur giver mulighed for de forbipasserende at iagttage skulpturet udefra. Værkets brug af dikroisk filmmateriale frembringer forskellige indtryk afhængig af hvor iagttageren befinder sig.